Onze visie

De geestelijke en lichamelijke gezondheid van de ouderdieren vormen de basis van ieder hondje dat bij ons geboren wordt. Dat het belangrijk is om (waar mogelijk) voldoende inzicht te hebben in de voorouders van onze honden spreekt voor zich.

Naast een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid streven wij er ook naar om rastypische honden te fokken. Maar dit mag nooit ten koste van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van zowel ouderdieren als hun pups gaan. Echter zijn wij ons er terdege van bewust dat hoezeer we ook ons best doen, volledige garanties er nooit zullen zijn.

Onze pups worden allemaal ontwormd, ingeënt en gechipt. Daarnaast krijgt u een afstamming en een Europees dierenpaspoort van ons mee. Wij werken met een overeenkomst wat u voorafgaand aan het ophalen van de pup uiteraard thuis rustig kunt door lezen.

We proberen u zoveel mogelijk voor te bereiden op de komst van de pup door u vooraf voldoende informatie te geven. Wanneer u ons bezoekt zullen we u informeren over de opvoeding, verzorging en rasspecifieke kenmerken. Maar daar stopt het niet, ook wanneer de pup in zijn nieuwe gezin is staan wij altijd klaar om uw vragen te beantwoorden.

Wij bieden ook na het ophalen van uw puppy verschillende mogelijkheden op contact te houden en ervaringen uit te wisselen. Wij hechten grote waarde aan een goed wederzijds contact.

Ons fokbeleid in hoofdlijnen

De discussie over de gezondheid en het welzijn van (ras)honden spitst zich toe op twee hoofdthema’s:

  • Het schoonheidsideaal binnen de rashondenfokkerij, waardoor er sprake is van schadelijke raskenmerken;
  • De smalle genetische basis, waardoor een groot aantal erfelijke aandoeningen binnen de (ras)hondenpopulaties tot expressie (zijn) (ge)komen.

Ons duurzaam fokbeleid richt zich op beide hoofdthema’s en bestaat uit een aantal maatregelen om zo gezond en sociaal mogelijke honden te fokken.