In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- de eigenaar: de eigenaar van de website;
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de website www.goldendamourdoodles.jouwweb.nl die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De content van deze website is informatief bedoeld en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De content maakt geen onderdeel uit van welke overeenkomst dan ook. Mocht u op enig moment besluiten een pup bij ons aan te schaffen dan is alle op deze website gegeven informatie geen onderdeel van de koopovereenkomst en hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of externe websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content, afbeeldingen en/of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen is slechts toegestaan na onze schriftelijke toestemming. U kunt per email een verzoek tot publicatie aanvragen.

Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.